Mesures de prevenció COVID

A l’Alzina de Collbató hem implementat aquestes mesures per la prevenció del contagi de la COVID-19. Per nosaltres són importants els aspectes de seguretat sanitària i també el vostre confort.

Generals

En relació al Centre:

  • Solució hidroalcohòlica a disposició dels usuaris;
  • Control d’aforament per garantir la distància de seguretat segons la normativa vigent.
  • Espaiament temporal d’activitats/sessions per evitar contactes extres i assegurar la desinfecció efectiva d’espais i superfícies;
  • Ventilació de sales entre sessions/activitats;
  • Ús de mascareta quan no es pugui garantir la distància de seguretat.

En relació als usuaris:

  • Ús de mascareta a l’entrar i per moure’s pel Centre;
  • Ús del gel hidroalcohòlic disponible a l’entrada del Centre;
  • En cas que la utilització del bany sigui necessària, preguem que ens aviseu per desinfectar-lo a continuació.

Específiques

Ioga, Estiraments i Correcció Postural i altres activitats grupals similars

  • Venir canviats de casa;
  • A poder ser, ús de màrfega/coixí personal. En el cas que això no sigui possible, podreu utilitzar una de les disponibles a l’Alzina que desinfectarem després de cada ús.
  • Durant la classe no serà necessari l’ús de mascareta perquè garantirem la distància de seguretat de 2 metres entre màrfegues, però sí a l’entrar i al sortir del Centre.
  • Hi haurà senyals al terra per a saber on s’han de situar les màrfegues garantitzant la distància.
  • Deixarem les sabates abans de pujar les escales de la sala i ens posarem mitjons per caminar per la sala. Us podeu descalçar mentre feu l’activitat.

Sessions de Teràpia Gestalt i consultes

En relació al terapeuta i al centre:

  • El terapeuta guardarà una distancia de seguretat de 2 metres o durà mascareta.
  • El treball es farà en cadires per permetre la seva neteja després de cada ús.
  • El centre es compromet a netejar totes les superfícies que entrin en contacte amb el pacient entre sessions.
  • S’oferirà un espai fàcilment netejable per als estris personals.
  • Facilitarà tovallons de paper d’un sol ús així com un sistema de recollida dels mateixos amb cubell de pedal.

En relació al pacient:

  • El pacient durà mascareta. En el transcurs de la sessió se la podrà treure si es manté la distància de 2 metres de seguretat.
  • El pacient es traurà les sabates a l’entrada i es posarà uns mitjons nets que durà de casa. (T. Gestalt).
  • Abonarà el preu de la sessió per transferència bancària abans de l’inici d’aquesta. (T. Gestalt).