trauma i camins del despertar

Psicoterapia i camins del despertar

Psicoteràpia i camins del despertar

Per fi un llibre que explica amb tendresa, de forma planera i profunda com es complementen la psicoteràpia actual i l’espiritualitat ben entesa. D’una manera pedagògica que ratlla l’excel·lència, utilitza una anàlisi psicològica força intel·ligent de la vida del Buda, tot establint ponts i relacions amb els descobriments que van dur Gotama a la il·luminació.

Parlo del llibre “El trauma de la vida cotidiana” de Marc Epstein,  reconegut psiquiatra i expert en budisme i psicoteràpia. L’autor utilitza tant els seus coneixements psicoterapèutics com l’experiència meditativa pròpia que traspua maduresa, i evidencia la superació de paranys característics del materialisme espiritual tant present en la nostra època.

És encisadora la manera  d’abordar l’aspecte traumàtic de la condició humana i al mateix temps, la possibilitat de transformar el trauma en alliberament i profunda humanitat; amb exemples tant actuals com de la època del Buda i ben acompanyats d’una gràcia exquisida. 

De la mà dels traumes i privacions del mateix Gotama el Buda que el van dur, en els inicis del seu procés, a repetir patrons d’abandonament i fugida, anem descobrint el paper que la meditació juga en la sanació i transformació del trauma. Compara l’Atenció Plena a la manera com una mare amorosa afavoreix el substrat intern on construir-se com a persona. Es tractaria d’una funció similar a la que acompleix un terapeuta que acompanya, recolza i assenyala.

Em sembla un relat profund i honest, amb referències constants als  mestres de l’autor –Winnicott, Goldstein– i al seu propi procés espiritual on és senzill emmirallar-se. 

Personal i professionalment, és un llibre que recolza la meva manera de fer teràpia i també d’acompanyar-me: Reconèixer allò emergent, aprofundir-hi i aprendre a estar amb el que hi hagi. Anar renunciant al que “hauria de ser” i acceptar que la vida, perquè sigui viva, ha de tenir finals

També et pot interessar