control Tag

  • All
  • Cuina Saludable
  • General
  • Gestalt
  • Moviment
  • Natura i Consciència
  • Teamcooking

Más allá del control A menudo las personas que vienen a terapia lo hacen con la demanda que les ayude a controlar su vida. La seguridad de tenerlo todo bajo control...

Més enllà del control Sovint les persones que venen a teràpia ho fan amb la demanda que els ajudi a controlar la seva vida. La seguretat de tenir-ho tot sota control...