Gestalt en grup

Gestalt en grup

La Gestalt és una teràpia humanista que té a veure amb crear ponts de comunicació amb un mateix i amb els altres. Es recolza en pilars com la presència, la consciència i la responsabilitat, entesa aquesta com una actitud que facilita assumir les regnes de la pròpia vida.

Persegueix obrir un espai d’acompanyament on construir-nos com a individus, en contacte més amb la realitat que amb les fantasies o il·lusions de qui voldríem ser.

L’aprenentatge d’estar atents a sensacions, pensaments i emocions, ens facilita travessar conflictes d’una manera més eficaç i en sintonia amb el què volem. Posar el focus en les mancances i potencials, possibilita ser el motor de canvi per a moltes situacions.

Tot i que sovint la manera habitual de rebre teràpia és de forma individual, les avantatges de la teràpia en grup són ben reconegudes. En la historia recent, la teràpia de grup ha estat una pràctica majoritària i, de fet, la formació dels terapeutes gestalt combina encara un procés personal profund en grup i perllongat en el temps, conjuntament amb la teràpia individual.

Som éssers socials, la nostra personalitat es constitueix en relació i és en les relacions amb els altres que juguem als jocs neuròtics i caracterials que tant ens costa descobrir.

Així, és en un entorn de confiança, honestedat i no judici com són els grups de teràpia gestalt, que podem travessar i desvetllar les nostres estratègies relacionals més profundes.

El treball en grup abasta el nivell individual, compost pels “adonar-me” propis que es desperten amb les propostes, el nivell d’ interrelació amb els altres i el nivell de grup, entès com un ens afegit, que emergeix gràcies a la presència dels seus membres. El grup també presenta etapes de maduració i desenvolupament.

Podríem dir que el grup és l’espai privilegiat de l’experimentació social. El grup ens veu, ensenya els punts cecs i desprograma patrons automàtics que ens van permetre adaptar-nos a l’àmbit familiar i que després ens mantenen encaixonats davant de món.

El grup també ens empeny a nedar en les aigües gens confortables de la confrontació i el rebuig per rescatar-nos després més nítids i més madurs. És un bon marc on desfer-se per refer-se. Un espai per deixar-se sentir els dols que suposa deixar anar el que ja no serveix i obrir-nos a nous descobriments. Un lloc on aprendre a sostenir.

Els grups de teràpia gestalt acostumen a disposar d’un enquadre o acords per poder formar-ne part. Faciliten generar confiança per obrir-se a compartir determinades situacions. Així, aquesta xarxa de seguretat que es teixeix entre tots, facilita ser-hi en llibertat.

Després d’aquesta època llarga en què ens hem sentit forçats a l’aïllament, retorna el desig de grup, de mostrar-nos i de créixer plegats.

rosa montells Teràpia Gestalt Collbató

Autora

Rosa Montells

Terapeuta Gestalt amb quinze anys d’experiència, membre de la Asociación Española de Terapia Gestalt (AETG). Instructora de Moviment Conscient Rio Abierto. Professora de Cuina Natural i Energètica. Llicenciada en Farmàcia.