Les constel·lacions familiars sistèmiques

Les constel·lacions familiars sistèmiques

Què són les constel·lacions familiars sistèmiques?

Són un tipus de treball, d’enfoc fenomenològic, on la família és el punt de partida per a descobrir l’origen dels nostres conflictes i del nostre dolor. Es tracta d’un mètode eficaç que posa en ordre el sistema familiar i ens orienta cap a una possible solució. Ens obre els ulls a una realitat més gran i ens situa, així, en la direcció de la nostra salut i el nostre benestar, tant propi com de la resta de membres del nostre sistema familiar, als quals pot afectar de manera positiva.

Com es això posible?

Tots naixem dins d’un sistema familiar. Des del primer moment formem part d’aquesta xarxa i teixim relacions amb tots els membres (ja siguin vius o no): pares, germans, avis, etcètera. Totes aquestes relacions afecten a la nostra vida d’alguna manera, ja sigui positiva o negativament. A través d’aquestes relacions establim vincles i tot plegat esdevé un vehicle a través del qual realitzem aprenentatges valuosos per a la vida o crearan obstacles que no sabrem com sortejar. Així doncs, aquests vincles poden esdevenir, a vegades, un acompanyament favorable i un suport pel nostre creixement, i d’altres, una font incomprensible de dolor i patiment.

“Totes les persones que formen part de la xarxa familiar tindran una influència sobre nosaltres i nosaltres sobre elles”

Ho volguem o no, vivim lligats a la nostra família i sovint ens trobem atrapats, sense saber com, en lleialtats invisibles i d’altres embolics sistèmics. La constel·lació familiar mostra quina és la dinàmica que segueix cada un dels membres d’una família, busca on està l’embolic, el malentès, el desordre, els oblidats, etc.

Quan es aconsellable constel·lar? Qui pot fer una constel·lació?

Qualsevol persona adulta pot fer una constel·lació. Només cal que estigui oberta i receptiva al treball i sentir el desig de millorar les seves relacions familiars. Així com de trobar el seu lloc en el sí de la seva familia i en el món.

Òbviament és aconsellable constel·lar quan ens trobem implicats en relacions familiars conflictives i desgastants amb pares, fills, avis o altres membres del sistema. També esdevenen una ajuda molt valuosa en situacions traumàtiques, de dols no acabats, quan patim una malatia o ens trobem en risc de patir-ne alguna, enmig de relacions difícils o crisis de parella; però també quan no aconseguim trobar una parella estable o no aconseguim tenir descendència. Quan ens sentim bloquejats o en moments de crisi en general. Aporten comprensió i reparació quan sentim gran enuig amb algun familiar, o una gran tristesa o vergonya o sentiment de culpa sense motiu aparent. O, senzillament, quan ens sentim perduts o encallats a la vida, a la deriva sense saber-ne el perquè.

Pot ser que la persona es trobi en ple procés terapèutic i que aquest es trobi encallat o en un punt d’inflexió, també aquí una constel·lació pot ajudar en el procés i reorientar-lo.

A vegades la constel·lació pot resultar un impacte emocional important per a la persona. Atès que fer una constel·lació familiar és un treball puntual (no és un procés terapèutic amb continuitat en el temps) és aconsellable fer un acompanyament terapèutic que ajudi a la persona a integrar tots els aspectes del treball i l’experiència viscuda.

Com funciona un taller de constel·lacions familars sistèmiques?

En el treball de constel·lacions mirem al sistema familiar i als seus membres sense judicis. Aquesta és una actitud indispensable. També és important conèixer els fets significatius de la pròpia biografia i la història familiar per a poder treballar en profunditat.

Quan treballem en grup el/la terapeuta demana a la persona que vol realitzar una constel·lació claredat i concisió sobre el tema que vol constel·lar. Després li demana d’exposar molt breument algunes dades rellevants i finalment li encomana que esculli algunes persones d’entre els participants per a representar membres de la seva família actual o d’origen, incloent una representant per a si mateixa. A continuació, el client col·loca els representants en l’espai obert de la sala i els relaciona seguint la seva intuïció.

A partir d’aquesta primera imatge el/la terapeuta es guia pels sentiments i emocions que expressen els representants per a revelar una dinàmica de funcionament que genera sofriment i malentesos.

“La dinàmica familiar queda al descobert”

El/la terapeuta, amb l’ajut dels representants i en concordança amb els ordres que regulen les nostres relacions, acompanya ara el client en un treball intens i profund de comprensió, reparació i alliberament. Podent fer ús de frases i gestos concrets per arribar a una escena diferent, esdevé una nova imatge que mostra una realitat més amplia i completa, que en diem de solució. Aquesta imatge per sí sola no és la solució sinó l’indicador que assenyala el camí per on passa la solució, la nostra transformació cap a la salut i el benestar.

En cas de treballar una constel·lació en sessió individual, en comptes de representants fem servir ninots o peces de tela o de cartró. El client va treballant amb cada un d’aquest elements, visualitzant els nusos de la xarxa familiar fins trobar la imatge de solució.

És aquest treball fiable?

Són molts els professionals involucrats en la investigació i la recerca sobre aquest sistema de treball que ha impactat de manera contundent, per la seva potència i eficàcia, la psicoteràpia de les últimes dècades. El seu efecte curatiu és més que notable i evident, i sí, funciona, tot i existir encara molts interrogants del “com”.

“Una constel·lació familar no busca manipular els fets sinó mirar la realitat sense judicis i acceptar-la tal com és i es presenta”

Poder sostenir-nos en aquesta realitat més gran ens permet sentir un amor més autèntic i més conscient envers els nostres, i ens empodera per assolir el propi destí.

 

Autoria del text: Montse Voltes, Terapeuta Gestalt i Especialista en Constel·lacions Familiars Sistèmiques.

 

 

També et pot interessar